Loading...
 

In this course we want to use a flipped-classroom approach adapted for a MOOC context. The text below (in Dutch, sorry...) describes the current approach in the regular RF2 (5SFE0) course.

Ons doel is een flipped classroom lesmethode zoals we die in de fysieke colleges RF2 toepassen. In dit vak gaat het om het aanleren van de inzichten en vaardigheden voor het ontwerpen van hoogfrequente schakelingen. Daarbij spelen creativiteit en het leren van fouten een belangrijke rol.

 

In RF2 krijgen de studenten (na een korte introductie in de eerste twee meer traditionele college sesssies) toegang tot een leeromgeving met lesmateriaal (tekst/videos/opgaven) en voor ieder college is er een kleine ontwerp opdracht. Voor die ontwerp opdracht staan geavanceerde ontwerptools, bibliotheken, modellen en simulatoren ter beschikking. Alles is toegestaan wat in de werkelijke wereld ook mogelijk is: gebruik van literatuur, advies vragen van experts, bestuderen van ontwerpen van voorgaande jaargangen van dit vak enz.

 

Het grootste deel van het college wordt dan besteed aan een “design review”-achtige sessie waarbij geselecteerde studentenkoppels hun ontwerp presenteren en waar vervolgens iedereen dan feedback op geeft. De docent treedt op als moderator en geeft (meestal aan het einde) aanvullende feedback op essentiële aspecten/ontwerpfouten die nog niet aanbod zijn gekomen. Aan het einde van het college is er dan een korte introductie voor de opgave van de volgende keer.

 

Daarnaast is er een lab waarbij de ontworpen circuits gerealiseerd en geëvalueerd worden om de studenten ervaring te laten opdoen met de beperkingen van de modellen en ontwerptools en om ze te leren daarmee rekening te houden in hun ontwerp.

 

Dit werkt naar ons idee erg goed, de resultaten van het vak zijn verbeterd na het invoeren van deze methode en de studenten zijn in het algemeen ook tevreden. We zouden graag hetzelfde effect (nadruk op creativiteit en

Online Users

3 online users

Upcoming Events

No records to display